könyvelő iroda Budapest kategória bejegyzései

A könyveléshez a jogszabályok ismerete is szükséges!

könyvelő iroda

könyvelő iroda

Nagy problémája a szakmának, hogy a kiszervezett könyvelés szolgáltatását nyújtók ritkán tudják megteremteni azt az ügyfélkört, amely csak néhány iparágra korlátozódik. Így sokkal több területen kell a szükséges szakmai tudást elsajátítani. Ez lássuk be így jóval több idő és energia. A fentieken túlmenően szükséges a jognak egy legalább alapszintű ismerete. A könyvelő a munkája során jogszabályokban rögzített előírásoknak megfelelően végzi munkáját, ezért evidens, hogy a vonatkozó számviteli és adózási jogszabályokat ismeri. Ezen túlmenően azonban tisztában kell lenni a jogalkotás és jogalkalmazás rendszerével, a jogszabályok hierarchiájával. A jogszabályok között kiemelt jelentősége van a Ptk-nak, azaz Polgári törvénykönyvnek (2013 évi V. tv), amely magában foglalja a jogalanyok (természetes személyek, jogi személyek és a családok) bármely tevékenységéhez kapcsolódó eljárási rendet dologi jog, kötelmi jog és öröklésjog), illetve az alkalmazandó elveket és más jogszabályok számára is fontos fogalmakat. Az interport.hu munkatársai a könyvelés mellett jogi ismeretekkel is rendelkeznek!